Aleja Wojska Polskiego 116g, 65-762 Zielona Góra
68 324 49 00
Nr konta bankowego: 97 2030 0045 1110 0000 0309 8770
tkopd miś
TKOPD Zielona Góra / Programy i działania / Rodzinny Ośrodek Mediacyjny

Rodzinny Ośrodek Mediacyjny

Mediacje – to dobrowolny i poufny proces rozwiązywania  sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej – mediatora. Mediacja daje szansę na poszukanie rozwiązań i bycie współautorem wypracowanego porozumienia, jest metodą która stanowi pomoc dla obu stron konfliktu – zarówno poszkodowanego jak i agresora.

Ulotka mediacji –ulotka – mediacje rodzinne

Zalety mediacji:

  • sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier,
  • zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu do jakiego doszło pomiędzy stronami,
  • pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
  • zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,
  • zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,
  • pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
  • zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,
  • przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,
  • przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Jeżeli taka forma rozwiązania sporu Cię interesuje, zapraszamy do kontaktu, mając zgodę partnera lub partnerki na ten  sposób  rozwiązania konfliktu.

Prowadzimy mediacje w Zielonej Górze, Nowogrodzie Bobrzańskim, Żarach i Nowej Soli.

Naszymi mediatorami są:

Małgorzata Kościuczyk
Alicja Cieśla
Alina Kiraga
Grażyna Drozdek
Monika Melska
Magdalena Frysiak
Małgorzata Barska

 Koszty udziału w mediacjach – 120 zł za spotkanie, płatne na konto bankowe organizacji. W tytule prosimy podać datę mediacji oraz nazwisko mediatora.

 

Wesprzyj Nas


Przekaż 1% podatku dochodowego

KRS: 0000023781


Przekaż darowiznę
na konto

97 2030 0045 1110 0000 0309 8770


© Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Zielona Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skuteczny marketing zapewnia Rise360

Strona sfinansowana ze środków 1% podatku dochodowego dla OPP.