Aleja Wojska Polskiego 116g, 65-762 Zielona Góra
68 324 49 00
Nr konta bankowego: 97 2030 0045 1110 0000 0309 8770
tkopd miś

Praca ze sprawcami

„Najłatwiej i najpiękniej nie gnębić drugich,
ale samemu nad sobą pracować,
żeby być możliwie jak najlepszym.”
Sokrates

Program korekcyjno – edukacyjny skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Jego celem jest przede wszystkim zahamowanie przemocy w rodzinie oraz zmiana zachowań
i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie w taki sposób, by uczestnicy programu:
– nauczyli się zachowań pozbawionych przemocy,
– nabyli wiedzę w zakresie konsekwencji zachowań przemocowych,
– wiedzieli czym jest przemoc w rodzinie,
– umieli identyfikować zachowania przemocowe wobec bliskich,
– umieli panować nad emocjami,
– umieli kontrolować agresję.

Program korekcyjno-edukacyjny realizujemy w grupach po 12 osób. W każdym roku organizujemy 2 grupy.

Zapisać się do udziału w programie można w każdym monecie, przychodząc do naszej siedziby. Faktyczne uczestnictwo realizowane będzie w momencie uruchomienia grup. Zazwyczaj I grupa rozpoczyna prace w marcu, a druga we wrześniu

Realizacja zadania finansowana jest ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra.

Wesprzyj Nas


Przekaż 1% podatku dochodowego

KRS: 0000023781


Przekaż darowiznę
na konto

97 2030 0045 1110 0000 0309 8770


© Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Zielona Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skuteczny marketing zapewnia Rise360

Strona sfinansowana ze środków 1% podatku dochodowego dla OPP.