Aleja Wojska Polskiego 116g, 65-762 Zielona Góra
68 324 49 00
Nr konta bankowego: 97 2030 0045 1110 0000 0309 8770
tkopd miś
TKOPD Zielona Góra / Programy i działania / Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie to nasza forma działania od 1992 roku.

Kobiety i dzieci, które do nas trafiają, mają możliwość odcięcia się od źródła przemocy. Tutaj otrzymują wsparcie, pomoc psychologiczną. Jest to szansa na rozpoczęcie nowego życia, bez lęku i poczucia bezradności. Kontakt i praca ze specjalistami od pomagania, a także wsparcie jakie mieszkanki dają sobie nawzajem owocuje udanymi powrotami do samodzielnego życia, na własnych warunkach. Mieszkanki podejmują pracę, z godnością i oddaniem wychowują dzieci, a przede wszystkim odkrywają swoje mocne strony, które pozwalają im czuć pełną satysfakcję z kierowania swoim życiem i macierzyństwa.

Kierownikiem OIK jest Tomasz Lehman (p.o. kierownika)

Program Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie OIK jest wprowadzony w ramach środków z Urzędu Miasta Zielona Góra,

W roku 2020 finansowane jest w ramach umowy nr AG.0530.1.2.2020.AF

 

Podmioty kierujące osoby do skorzystania z Ośrodka Interwencji Kryzysowej prosimy o wypełnienie Kwestionariusza dotyczącego osoby kierowanej. Informacje w nim zawarte pozwolą nam udzielić wsparcia w najszerszym możliwym zakresie.

Plik PDF:

OIK – kwestionariusz przyjęcia

Plik DOC:

OIK – kwestionariusz przyjęcia

W ramach OIK realizowane są także różnego rodzaju formy poradnictwa i działań. Są to mi.in.:

Poradnictwo specjalistyczne prowadzone jest przez nas w obszarach dotyczących dzieci, rodziny i przeciwdziałania przemocy.

Przed konsultacjami ze specjalistami obowiązkowe jest wcześniejsze zgłoszenie się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Stałe dyżury specjalistów:

 • Poradnictwo psychologiczne dla dorosłych, w tym dla rodziców po stracie dzieci.
  odbywają się we wtorki, rezerwacja terminu wymaga kontaktu telefonicznego.
  Poradnictwo dla mieszkańców Zielonej Góry jest bezpłatne, a dla osób spoza Zielonej Góry ma formę odpłatną w wysokości 80 zł za wizytę. Wpłaty dokonywać należy na konto bankowe podając typ usługi i datę np. psycholog dla dorosłych w terminie 19.01.2021 r.
 • Poradnictwo psychologiczne dla dzieci
  odbywają się we piątki, rezerwacja terminu wymaga kontaktu telefonicznego.
  Poradnictwo dla mieszkańców Zielonej Góry jest bezpłatne, a dla osób spoza Zielonej Góry ma formę odpłatną w wysokości 80 zł za wizytę. Wpłaty dokonywać należy na konto bankowe podając typ usługi i datę np. psycholog dla dzieci w terminie 19.01.2021 r.
 • Poradnictwo prawne – odbywają się w 2 i 4 czwartek miesiąca w godz. 16.30-18.30. Poradnictwo ma charakter bezpłatny.

Poradnictwo współfinansowane jest ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra.

PRACA ZE SPRAWCAMI PRZEMOCY

Prowadzimy program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy. Osoby zainteresowane lub skierowane przez Sąd lub inny podmiot prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka ul. Piaskowa 9e.

Praca odbywa się w dwóch grupach. W 2021 roku pierwsza grupa rozpoczyna na początku marca, druga grupa w okolicach sierpnia.

Wesprzyj Nas


Przekaż 1% podatku dochodowego

KRS: 0000023781


Przekaż darowiznę
na konto

97 2030 0045 1110 0000 0309 8770


© Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Zielona Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skuteczny marketing zapewnia Rise360

Strona sfinansowana ze środków 1% podatku dochodowego dla OPP.