Aleja Wojska Polskiego 116g, 65-762 Zielona Góra
68 324 49 00
Nr konta bankowego: 97 2030 0045 1110 0000 0309 8770
tkopd miś

Dom Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki otwarty został 18.08.2021.w momencie przeniesienia dotychczasowej działalności do nowej lokalizacji Aleja Wojska Polskiego 116g.
Dom spełnia wszystkie wymogi ustawowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia
8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z dnia 18
marca 2005 r. Nr 43 poz. 418 z późn. zm.).
Do DSM przyjmujemy:
• osoby przebywające w Ośrodku Interwencji Kryzysowej bądź innej placówce, które wymagają
dalszej pomocy w usamodzielnianiu się;
• osoby, które z uwagi na wiek, sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe i materialne
kwalifikują się do tej formy pomocy;
• osoby samotnie sprawujące opiekę nad dziećmi dotknięte przemocą lub znajdujące się w sytuacji
kryzysowej i wymagające wsparcia w darzeniu do usamodzielniania się.
Aby stać się mieszkańcem naszego Domu należy:
• Złożyć podanie z prośbą o umieszczenie w Domu Samotnej Matki w Ośrodku Pomocy
Społecznej w miejscu zamieszkania. Podanie musi zawierać uzasadnienie.
• Zgromadzić dokumenty wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia
8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z
dnia 18 marca 2005 r. Nr 43 poz. 418 z późn. zm.)
• Otrzymać skierowanie do DSM.
Dodatkowe i szczegółowe informacje można uzyskać za pomocą kontaktu telefonicznego lub za pomocą
poczty elektronicznej w godzinach pracy specjalistów DSM.

Informacja dla OPS i podmiotów kierujących. Formularz kierujący, wskazujący rozpoczęcie procedury przygotowywania skierowania – wstępny protokół kierujący do dsm.

 

 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
tel. (68) 324-49-08, e-mail: dsm.tkopd@gmail.com
Koordynatorem Domu Samotnej Matki jest Anna Szumocka
Jesteśmy po to by pomagać w drodze do pełnego usamodzielnia.

Wesprzyj Nas


Przekaż 1% podatku dochodowego

KRS: 0000023781


Przekaż darowiznę
na konto

97 2030 0045 1110 0000 0309 8770


© Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Zielona Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skuteczny marketing zapewnia Rise360

Strona sfinansowana ze środków 1% podatku dochodowego dla OPP.