Aleja Wojska Polskiego 116g, 65-762 Zielona Góra
68 324 49 00
Nr konta bankowego: 97 2030 0045 1110 0000 0309 8770
tkopd miś
TKOPD Zielona Góra / Aktualności / Uncategorized / Ogłoszenie – OFERTA PRACY w OIK

Ogłoszenie – OFERTA PRACY w OIK

24 czerwca 2019

Oferta pracy

Stanowisko: PRACOWNIK OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Miejsce pracy: TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA w ZIELONEJ GÓRZE

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu: pedagogiki, pedagogika socjalna, psychologii
 • przynajmniej 20 godzin szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • stan zdrowia pozwalający na pracę w OIK

Zakres wykonywanych czynności:

 • prowadzenie interwencji kryzysowej stanowiącej zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu
 • praca z mieszkańcami Domu Samotnej Matki (kobiety z dziećmi lub w ciąży)
 • przyjmowanie klientów przy I Kontakcie oraz podejmowanie działań mających na celu poprawę ich sytuacji
 • obsługa całodobowego Telefonu Zaufania
 • ścisła współpraca z MOPS, UM, Policją, Prokuraturą i Sądami

Informacje dodatkowe:

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest czynny całą dobę, wszystkie dni w roku
 • praca w systemie 12 godzinnym
 • nienormowany tryb pracy – praca w systemie dziennym i nocnym, również w dni ustawowo wolne

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • CV (zawierające następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia).

Prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

data:                                                                          podpis:

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Piaskowa 9e, 65-204 Zielona Góra
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w podanym zakresie w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 19.07.2019.

Miejsce składania dokumentów: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, ul. Piaskowa 9E,  65-204 Zielona Góra (w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta pracy) – lub mailowo: tkopd@poczta.onet.pl.

Planujemy zatrudnić osobę na ww. stanowisko od 1 sierpnia 2019 r.

 

Kontakt telefoniczny: 68 324 49 00, 503 190 032 – Katarzyna Siedlecka, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze.

Powrót >>

© Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Zielona Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skuteczny marketing zapewnia Rise360

Strona sfinansowana ze środków 1% podatku dochodowego dla OPP.