ul. Piaskowa 9E, 65-204 Zielona Góra
68 324 49 00
Nr konta bankowego: 97 2030 0045 1110 0000 0309 8770
tkopd miś
TKOPD Zielona Góra / Programy i działania / Rodzinny Ośrodek Mediacyjny

Rodzinny Ośrodek Mediacyjny

mediacje rodzinne

Mediacje – to dobrowolny i poufny proces rozwiązywania  sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej – mediatora. Mediacja daje szansę na poszukanie rozwiązań i bycie współautorem wypracowanego porozumienia, jest metodą która stanowi pomoc dla obu stron konfliktu – zarówno poszkodowanego jak i agresora.

Zalety mediacji:

  • sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier,
  • zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu do jakiego doszło pomiędzy stronami,
  • pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
  • zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,
  • zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,
  • pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
  • zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,
  • przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,
  • przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Jeżeli taka forma rozwiązania sporu Cię interesuje, zapraszamy do kontaktu, mając zgodę partnera lub partnerki na ten  sposób  rozwiązania konfliktu.

Lista mediatorów:

Mediatorzy z listy Prezesa Sądu Okręgowego to:
      – Alina Kiraga
      – Małgorzata Kościuczyk
Mediator TKOPD w Zielonej Górze
      – Alicja Cieśla
Koszty udziału w mediacjach – za godzinę mediacji 100 zł

 

Wesprzyj Nas


Przekaż 1% podatku dochodowego

KRS: 0000023781


Przekaż darowiznę
na konto

97 2030 0045 1110 0000 0309 8770


© Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Zielona Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona sfinansowana ze środków 1% podatku dochodowego dla OPP.