ul. Piaskowa 9E, 65-204 Zielona Góra
68 324 49 00
Nr konta bankowego: 97 2030 0045 1110 0000 0309 8770
tkopd miś
TKOPD Zielona Góra / Programy i działania / Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej czyli szeroko pojęte poradnictwo specjalistyczne i Dom Samotnej Matki to nasza forma działania od 1992 roku.

Kobiety i dzieci, które do nas trafiają, mają możliwość odcięcia się od źródła przemocy. Tutaj otrzymują wsparcie, pomoc psychologiczną. Jest to szansa na rozpoczęcie nowego życia, bez lęku i poczucia bezradności. Kontakt i praca ze specjalistami od pomagania, a także wsparcie jakie mieszkanki dają sobie nawzajem owocuje udanymi powrotami do samodzielnego życia, na własnych warunkach. Mieszkanki podejmują pracę, z godnością i oddaniem wychowują dzieci, a przede wszystkim odkrywają swoje mocne strony, które pozwalają im czuć pełną satysfakcję z kierowania swoim życiem i macierzyństwa.

Prowadzimy Dom Samotnej Matki z miejscami hostelowymi oraz mieszkaniami chronionymi.

Program Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie OIK jest wprowadzony w ramach środków z Urzędu Miasta Zielona Góra,

W roku 2018 finansowane jest w ramach umowy nr AG.0530.13.2018.AF

Wesprzyj Nas


Przekaż 1% podatku dochodowego

KRS: 0000023781


Przekaż darowiznę
na konto

97 2030 0045 1110 0000 0309 8770


© Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Zielona Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona sfinansowana ze środków 1% podatku dochodowego dla OPP.